วารสารวิชาการ
วิจัย : อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนที่ได้รับวัคซีน ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด The incidence of adverse reaction after covid-19 vaccination of people vaccinated in the area of Khaosaming District,Trat Province

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง